โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเขียด

รายงาน QOF 2561

รายละเอียด
หมวด: รายงาน KPI 2561
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 03 เมษายน 2561 10:17
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 03 เมษายน 2561 10:17
เขียนโดย ชาคริต ไชยนาม
ฮิต: 24923

QOF สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

ช่วงเวลาของข้อมูล หมายถึง ช่วงของข้อมูลที่มาวิเคราะห์ โดย ปีงบประมาณ QOF : คำนวณจาก 1 เมษายน (ปีที่แล้ว) - 31 มีนาคม (ปีปัจจุบัน)