โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองเสาเล้า

แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 2561

รายละเอียด
หมวด: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนปฏิบัติการ
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 15:01
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 15:01
เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี
ฮิต: 17008

เผยแพร่แผนปฏิบัติการและแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 2561

ดาวน์โหลดเอกสารงบลงทุน ปี 2561 


 แผนครุภัณฑ์ งบค่าบริการทางการแพทย์ งบลงทุน

04297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา

04298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน

04299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม 

04300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม

04301 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง

04302 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

04303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหูกวาง

04304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ

04305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด

04306 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสาวเอ้

04307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ

04308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง

04309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด

04310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า

04311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด

14882 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม

15006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกม่วง