ข้อมูลทั่วไป  

   

หน่วยงานภายใน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
งานธุรการ
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

   

รพ.สต.ในสังกัด  

   

วาระ-รายงานประชุม  

   

หนังสือราชการ  

   

Disease Alerts  

   

User Menu  

   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสาวเอ้

กรอง
 • รายละเอียดการบันทึกระบบโปรแกรม hosxp pcu for kpi จ.ขอนแก่น 2558

  รายละเอียดการบันทึกระบบโปรแกรม hosxp pcu for kpi จ.ขอนแก่น 2558

  คลิกดาวน์โหลดคู่มือการกรองตรวจสอบรหัสตาม KPI เบื้องต้นครับ 

  คลิกดาวน์โหลดรหัสหัตถการ ICD10TM ทันตกรรม 

  คลิกดาวน์โหลดคู่มือ hosx pcu for kpi 25/09/57 

  • kpi 01:ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี มีฟันน้ำนมผุ
  • กลุ่มวัยเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) / สตรี

  • ฐานข้อมูล 50 แฟ้ม procedure_opd ในการกรองดูใน 43 แฟ้ม 

  • รอบประมวลผล : 1/ต.ค/2556-10/มิ.ย/2557

  • ร้อยละเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่า 70 
  • รหัสโรค kpi ตรวจสอบ  'K02%'
  • kpi 02:ร้อยละเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
  • กลุ่มวัยเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) / สตรี
  • ฐานข้อมูล 50 แฟ้ม procedure_opd ในการกรองดูใน 43 แฟ้ม 
  • ร้อยละเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่า 70
  • (ผลงาน) : จำนวนเด็ก 0-2 ปี 11 เดือน (ต่ำกว่า 3 ปี) เกิดตั้งแต่ 1 ต.ต 54 ที่รับบริการ และ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (รหัสหัตถการ 7 หลัก ที่ใช้ตรวจสอบ =2330011)
  • (เป้าหมาย) : จำนวนเด็ก 0-2 ปี 11 เดือน (ต่ำกว่า 3 ปี) ทั้งหมด ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ Typearea 1 และ 3 เกิดตั้งแต่ 1 ต.ต 54
  • kpi 03:ร้อยละเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับฟลูออไรด์ทุกรูปแบบ
  • กลุ่มวัยเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) / สตรี

  • ฐานข้อมูล 50 แฟ้ม procedure_opd ในการกรองดูใน 43 แฟ้ม 

  • ร้อยละเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับฟลูออไรด์ทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่า 50 

  • รหัสหัตถการ 7 หลัก ที่ใช้ตรวจสอบ ('2337010','2377020','2377021')


   kpi 04:ร้อยละเด็ก ป.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

   กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี)ฐานข้อมูล 50 แฟ้ม procedure_opdร้อยละเด็ก ป.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่า 85 (ผลงาน) : จำนวนเด็ก 6 - 7 ปี ที่รับบริการ และ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (รหัสหัตถการ 7 หลัก ที่ใช้ตรวจสอบ =2330011)
  • (เป้าหมาย) : จำนวนเด็ก 6 - 7 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ ( Typearea = 1,3)
  • kpi 05:ร้อยละเด็ก ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน
  •  กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 – 14 ปี)
  • ฐานข้อมูล 50 แฟ้ม procedure_opd
  • ร้อยละเด็ก ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ไม่น้อยกว่า 30 
  • (ผลงาน) : จำนวนเด็ก 7 ปี ที่รับบริการ และ ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน (รหัสหัตถการ 7 หลัก ที่ใช้ตรวจสอบ=2387030)
  • (เป้าหมาย) : จำนวนเด็ก 7 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ ( Typearea = 1,3)
  • kpi 06:จำนวนครั้งที่มีผู้มารับบริการสุขภาพช่องปากทุกประเภท
  • คุณภาพบริการ
  • ฐานข้อมูล 50 แฟ้ม procedure_opd
  • จำนวนครั้งที่มีผู้มารับบริการสุขภาพช่องปากทุกประเภท 200 ครั้ง/1000 คน
  • (ผลงาน) : จำนวน(ครั้ง) ที่ได้รับบริการสุขภาพช่องปาก (รหัสหัตถการทุกชนิด) '2339999','2372700','2381402','2382600','2382601','2382602','2382603','2382604','2330010','2330011', '2330012','2330013','2330014','2370500','2380500','2330502','2377010','2377020','2377021','2377030', '2377040','2387010','2387020','2387021','2387030','2387040','2338610','23771A1','23771A2','23771A3', '23771A4','23871A1','23871A2','23871A3','23871A4','23771B1','23771B2','23771B3','23771B4','23771C1', '23771C2','23771C3','23771C4'',23871B1','23871B2','23871B3','23871B4','23871C1','23871C2','23871C3', '23871C4','2387188','23771L1','23871L2','23871U2','2377210','2377211','2387210','2387211','2387212', '2387213','2387214','2377220','2377221','2377222','2377223','2387220','2387221','2387222','2387223', '2387224','2387225','2387226','2387227','2387228','2277310','2277320','2287310','2287320','2367320', '2367330','2277410','2277420','2277421','2277430','2277431','2277440','2277441','2277442','2277443', '2277444','2277445','2277446','2287410','2287420','2287421','2287430','2287431','2287441','2287442', '2287443','2287444','2287445','2287446','2339920','2339999','2331170','2382770'
  • (เป้าหมาย) : ประชากรทั้งหมดของหน่วยบริการ (คน) typearea = 1,3 discharge = 9 (ไม่จำหน่าย)
  • kpi 07:ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 1 ครั้ง
  • คุณภาพบริการ
  • ฐานข้อมูล 50 แฟ้ม procedure_opd
  • ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 80 

  • kpi 08:ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการขูดหินน้ำลาย
  • คุณภาพบริการ
  • ฐานข้อมูล 50 แฟ้ม procedure_opd
  • ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการขูดหินน้ำลาย ไม่น้อยกว่า 20 

  • kpi 08:ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานความดันได้รับการตรวสุขภาพช่องปาก
  • คุณภาพบริการ
  • ฐานข้อมูล 50 แฟ้ม procedure_opd
  • ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานความดันได้รับการตรวสุขภาพช่องปากไม่น้อยกว่า 50 

   

   

ผู้บริหารสาธารณสุข  

 

   

สมาชิกล่าสุด  

 • Sarinya Chiyamat
 • jossmono
 • DosugidAroum
 • Robertswoma
 • Individfaddy
   
   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ร่าง TOR  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ไฟล์จากงานพัสดุ  

   
© ALLROUNDER