ข้อมูลทั่วไป  

   

หน่วยงานภายใน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
งานธุรการ
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

   

รพ.สต.ในสังกัด  

   

วาระ-รายงานประชุม  

   

หนังสือราชการ  

   

Disease Alerts  

   

User Menu  

   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสาวเอ้

กรอง
 • ตอบกลับข้อมูล 21,43 แฟ้ม

   ตอบกลับข้อมูล error 21 43 แฟ้ม

  เดือน/วัน/ปี ที่ส่ง หน่วยบริการ ไฟล์ที่ส่ง ตอบกลับวันที่ ส่งเข้าเมล์
  9/09/2014 05:44:48 -นายฉัตรชัย คำดอกรับmala04297@gmail.com บ้านมาลา  F21_04297_20140801163634.ZIP 16/9/2557 mala04297@gmail.com
  9/11/2014 02:24:26 - อภิญญา บุญไตรย์ - nongphai115@gmail.com บ้านหนองไผ่ F21_04302_20140801131800.ZIP 16/9/2557 nongphai115@gmail.com
  9/14/2014 01:07:11 - ปิยวิทย์ จันทร์ทะเขต - wanghukwang106@gmail.com บ้านวังหูกวาง F21_04303_20140801115900.ZIP 16/9/2557 wanghukwang106@gmail.com
  9/09/2014 23:24:35 - จิราภรณ์ เลิศไทย - lertthai2532@gmail.com วังหินลาด

  F21_04305_20140801095110.ZIP

  F43_04305_20140801095541.ZIP

  17/9/2557 nadee_108@hotmail.com
  9/18/2014 02:11:34 - เธียรทิชชา ศรีกุล - sansook112@hotmail.com โนนสะอาด

  F21_04311_20140801115621.ZIP

  F43_04311_20140801115757.ZIP

  18/9/2557 sansook112@hotmail.com
    หนองเขียด      
    โนนหัน      
    นาหนองทุ่ม      

  9/10/2014 04:30:59 - นภาลัย ไชโยแสง - wangyaw_116@hotmail.com

  บ้านวังยาว

  F21_14882_20140801152403.ZIP

  F43_14882_20140801153135.ZIP

  17/9/2557 wangyaw_116@hotmail.com
    ไชยสอ      
    โนนอุดม      
    ขัวเรียง      
    บ้านโคกม่วง      
  2014-09-10 17:16 หนอง เสาเล้า nongsoalow04310@gmail.com
  หนองเสาเล้า

  F21_04310_20140801155850

  F43_04310_20140801160722

  17/9/2557 nongsoalow04310@gmail.com
    บ้านโนนสาวเอ้      
    บ้านหนองผือ      
  9/10/2014 04:18:08 - ศิริพร   วงษ์ศรีแก้ว - napiang109@hotmail.co.th นาเพียง

  F21_04308_20140801151503.ZIP

  F43_04308_20140801151832.ZIP

  17/9/2557 napiang109@hotmail.co.th
  9/12/2014 02:01:49 - นางสาวจิราภรณ์ สวัสดิ์ - jira.aids@gmail.com pcu ชุมแพ F21_15252_20140801125259.ZIP 17/9/2557 jira.aids@gmail.com
  9/12/2014 03:07:02 - สุกัญญา พรหมพันธ์ - nongkanae.pcu@gmail.com pcu หนองคะเน

  F21_12415_20140801134007.ZIP

  F43_12415_20140913152306.ZIP

  17/9/2557 nongkanae.pcu@gmail.com
 • แจ้งตอบกลับการรับข้อมูล

  ตอบกลับข้อมูลประกันสังคมแยกรายเดือน

 • สถานะการส่งข้อมูลประกันสังคม ssdata

   

                   ข้อมูลส่งประกันสังคม ssdata ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

   

ผู้บริหารสาธารณสุข  

 

   

สมาชิกล่าสุด  

 • AaronSpoug
 • Sarinya Chiyamat
 • jossmono
 • DosugidAroum
 • Robertswoma
   
   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ร่าง TOR  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ไฟล์จากงานพัสดุ  

   
© ALLROUNDER