หน่วยงานภายใน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
เจ้าพนักงานธุรการ

--------------------------------

พนักงานธุรการ

 --------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
--------------------------------
พนักงานทำความสะอาด
 

 

--------------------------------

   

ข้อมูลทั่วไป  

   

รพ.สต.ในสังกัด  

   

วาระ-รายงานประชุม  

   

หนังสือราชการ  

   

Disease Alerts  

   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเพียง

งานควบคุมโรคติดต่อ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
อุจจาระร่วง (Acute diarrhea) 30 มิถุนายน 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 16362
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) 26 มิถุนายน 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 15442
ตาแดงจากเชื้อไวรัส (Hemorrhagic conjunctivitis) 26 มิถุนายน 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 16357
อาหารเป็นพิษจากเห็ด (Mushroom poisoning) 29 พฤษภาคม 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 17413
อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) 29 พฤษภาคม 2558 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 15526
เมลิออยโดสิส (Melioidosis) 28 มิถุนายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 18580
เลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis) 28 มิถุนายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 17985
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) 01 เมษายน 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 19885
อีโบลา (Ebola haemorrhagic fever) 24 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 21129
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyxeria of unknow origrin / Fever of unknown origin / Fever cause) 21 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 21409
สุกใส (Chickenpox) 21 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 21457
หัด (Measles) 12 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 19835
มาลาเรีย (Malaria) 12 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 20555
ไข้ปวดข้อยุงลาย ( Chikungunya fever) 12 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 20069
ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis) 12 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 19717
ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis) 12 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 19791
สครัปไทฟัส (Scrub typhus) 12 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 19955
พิษสุนัขบ้า (Rabies) 10 มีนาคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 20297
ไข้หวัดนก (Avian Influenza) 12 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 20899
มือ เท้า ปาก (Hand, foot and mouth disease) 09 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 23825
กลุ่มอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse Events Following Immunization : AEFI) 07 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 21213
คอตีบ (Diphtheria) 07 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 20370
การเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis Surveillance : AFP) 05 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 21894
วัณโรค (Tuberculosis) 28 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 20935
งานควบคุมโรคติดต่อ 20 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 38851
โรคติดเชื้อเดงกี (ไข้เดงกี, ไข้เลือดออกเดงกี, ไข้เลือดออกช็อกเดงกี) Dengue diseases (Dengue fever, Dengue hemorrhagic fever, Dengue shock syndrome) 20 มกราคม 2557 เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง 23388
   

ผู้บริหารสาธารณสุข  

 

   

ทำเนียบผู้บริหาร  

   

ITA  

   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ร่าง TOR  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ไฟล์จากงานพัสดุ  

   

ระบบงาน Health  

   
© ALLROUNDER