โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาเพียง

งานควบคุมโรคติดต่อ

รายละเอียด
หมวด: งานควบคุมโรคติดต่อ
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 20 มกราคม 2557 15:48
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 20 มกราคม 2557 15:48
เขียนโดย อภิชาติ ศรีเมือง
ฮิต: 38309

กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง


กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง


กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันด้วยวัคซีน


 กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

 


กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ


กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์


 กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ


กลุ่มโรคอื่นๆ


 กลุ่มโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ