โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหูกวาง

เดือนสิงหาคม 2561

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหูกวาง 

ประกาศผู้ชนะ