Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
งานเบาหวาน/ความดัน
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รพ.สต.ในสังกัด

วาระ-รายงานประชุม

หนังสือราชการ

Disease Alerts

User Menu

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกม่วง

กรอง
 • นิยามโรคโครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล

  นิยามโรคโครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล

 • วีดีโอhosxp_pcu

   


  โปรแกรม bmsecare กับ hosxp_pcu เป็นโปรแกรมเดียวกัน

  การคีย์ one stop service ใน hosxp_pcu

  {youtube}EG1u2z6EOSo{/youtube}


  แนวทางการ diag โรค ใน hosxp_pcu

  {youtube}18HRg5pyjFY{/youtube}


  การบันทึกข้อมูลในบัญชี 1 ใน hosxp_pcu (part 1)

  {youtube}l6H0ggZJTvQ{/youtube}


  การบันทึกข้อมูลในบัญชี 1 ใน hosxp_pcu (part 2)

  {youtube}BLTRVBzOsFs{/youtube}


  การบันทึกข้อมูลในบัญชี 1 ใน hosxp_pcu (part 3)

  {youtube}pN68sWQqtS0{/youtube}


  การบันทึกข้อมูลทันตกรรม ใน hosxp_pcu

  {youtube}PtaQUxzPqf4{/youtube}


  การบันทึกข้อมูลทางระบาดวิทยา r506 ใน hosxp_pcu

  {youtube}z2vDtaEfq1w{/youtube}


  การบันทึกการเยี่ยมบ้าน ใน hosxp_pcu

  {youtube}A3MQtjJe8uU{/youtube}


   HHc Online version 2.8

  HHC Online เป็น web application ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน­ักสุขภาพครอบครัวในการบันทึกข้อมูลด้านสุข­ภาพผ่านระบบ Online โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของ HOSxP หรือ HOSxP PCU โดยจะเน้นที่งานเชิงรุก เช่น การสำรวจภาวะสุขภาพ ระบบแฟ้มชุมชน การจัดทำแผนที่ GIS การเยี่ยมบ้าน เป็นต้น โดยในการเยี่ยมบ้านสามารถที่จะพิมพ์แบบบัน­ทึกการเยี่ยมบ้านแล้วให้ผู้รับบริการลงชื่­อได้ทันที (ในกรณีใช้tablet) ส่วนความสามารถอื่นๆสามารถ down load มาทดสอบกันได้ครับ VDO ชุดนี้จัดทำเพื่อแนะนำตัว โปรแกรมแบบคร่าวๆนะครับ ปัจจุบันเป็น version 2.8

  {youtube}DJ7WsbzPkno{/youtube}


  การบันทึกจุดพิกัดบ้าน ใน hosxp_pcu

  {youtube}9UVmGjhNrNw{/youtube}


   การลงทะเบียนผู้พิการ ใน hosxp_pcu

  {youtube}QkqcqBqF2LM&list=PLFF27151D10533B70{/youtube}


   การตั้งค่า Lab link ใน hosxp_pcu

  {youtube}C6ebbAnNc8Q{/youtube}


  การคีย์แฟ้ม LABFU ใน hosxp_pcu

  {youtube}n72S3VhUiKE{/youtube}


  การคีย์แฟ้ม ChronicFU ใน hosxp_pcu

  {youtube}SDn9SsvqCj0{/youtube}


  การคีย์แฟ้ม NCDScreen ใน hosxp_pcu

  {youtube}WZrjw87Moig{/youtube}


  การลงรับวัคซีน ใน  hosxp_pcu

  {youtube}LiQYML9r1Dk{/youtube}


  การคีย์แฟ้ม EPI ใน hosxp_pcu

  {youtube}m_cYPnkf7no&list=PLFF27151D10533B70{/youtube}


  การคีย์ข้อมูลความครอบคลุม EPI ใน hosxp_pcu

  {youtube}V-KKbLSQLm4&list=PLFF27151D10533B70{/youtube}


  การคีย์แฟ้ม ANC ใน hosxp_pcu (part1/2)

  {youtube}muje3e4IEbk&list=PLFF27151D10533B70{/youtube}


  การคีย์แฟ้ม ANC ใน hosxp_pcu (part2/2)

  {youtube}wPjxcaYddM8&list=PLFF27151D10533B70{/youtube}


  การคีย์แฟ้ม Nutri ใน hosxp_pcu

  {youtube}ORaWhXaVNPs{/youtube}


  การชั้งน้ำหนักเด็กนักเรียน ใน hosxp_pcu

  {youtube}JNeoJyuDkcs{/youtube}


  การคีย์ข้อมูลอนามัยเจริญพันธุ์ บัญชี 6 ใน hosxp_pcu

  {youtube}sFDDk69tm8A{/youtube}


  การคีย์ข้อมูลส่งต่อใน hosxp_pcu

  {youtube}sFDDk69tm8A{/youtube}


   

 • บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

   บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

   

   

   


    

   

   

   

   

   

   
 • แผนที่เขต รพ.สต.

  {jcomments off}

บทความล่าสุด

ผู้บริหารสาธารณสุข

 

สมาชิกล่าสุด

 • Jeremydax
 • admin2
 • Hh5emQaIxsOXP
 • vietnam
 • Xenhok

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์จากงานพัสดุ

Dhdc3 Cup Chumphae

Web Manager (WM)

DATACENTER TAKIS KKPHO

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

ถนนมลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร.043-312900 , 043-311809 mail:cpdho00377@gmail.com
จัดทำโดย นายณัฐสิทธิ์  ร่มศรี  กลุ่มงานสารสนเทศสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น.
Copyright © 2013 cpdho.go.th. All Rights Reserved.