ข้อมูลทั่วไป  

   

หน่วยงานภายใน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
งานธุรการ
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

   

รพ.สต.ในสังกัด  

   

วาระ-รายงานประชุม  

   

หนังสือราชการ  

   

Disease Alerts  

   

User Menu  

   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกม่วง

กรอง
 • รายงานประชุมcup board

  ประจำเดือน

  มกราคม 2557

  กุมภาพันธ์ 2557

  มีนาคม 2557

  เมษายน 2557

  พฤษภาคม 2557

  มิถุนายน 2557

  กรกฏาคม 2557

  สิงหาคม 2557

  กันยายน 2557

  ตุลาคม 2557

  พฤศจิกายน 2557

   

ผู้บริหารสาธารณสุข  

 

   

สมาชิกล่าสุด  

 • Sarinya Chiyamat
 • jossmono
 • DosugidAroum
 • Robertswoma
 • Individfaddy
   
   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ร่าง TOR  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ไฟล์จากงานพัสดุ  

   
© ALLROUNDER