ข้อมูลทั่วไป  

   

หน่วยงานภายใน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
งานธุรการ
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

   

รพ.สต.ในสังกัด  

   

วาระ-รายงานประชุม  

   

หนังสือราชการ  

   

Disease Alerts  

   

User Menu  

   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกม่วง

กรอง
 • รับข้อมูลผู้ประกันตน

  ปรับปรุงข้อมูลผู้ประกันตน 2560

  วันที่ เดือน ปี ดาวน์โหลด
  01 มกราคม 2561 h0240005 
  16 ธันวาคม 2560 h0240005
  01 ธันวาคม 2560 h0240005 
  16 พฤศจิกายน 2560 h0240005
  01 พฤศจิกายน 2560 h0240005 
   16 ตุลาคม  2560  h0240005 
  01 ตุลาคม 2560 h0240005
  16 กันยายน 2560 h0240005
  01 กันยายน 2560 h0240005 
  16 สิงหาคม 2560 h0240005
  01 สิงหาคม 2560 h0240005 
  16 กรกฎาคม 2560 h0240005
  1 กรกฎาคม 2560 h0240005 
  16 มิถุนายน 2560 h0240005
  01 มิถุนายน 2560 h0240005
  16 พฤษภาคม 2560 h0240005 
  01 พฤษภาคม 2560 h0240005
  16 เมษายน 2560 h0240005 
  01 เมษายน 2560 h0240005
  16 มีนาคม 2560 h0240005
  01 มีนาคม 2560 h0240005 
  16 กุมภาพันธ์ 2560 h0240005
  01 กุมภาพันธ์ 2560 h0240005 
  16 มกราคม 2560 h0240005 
  01 มกราคม 2560 h0240005

   

   

   

   

   

ผู้บริหารสาธารณสุข  

 

   

สมาชิกล่าสุด  

 • Sarinya Chiyamat
 • jossmono
 • DosugidAroum
 • Robertswoma
 • Individfaddy
   
   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ร่าง TOR  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ไฟล์จากงานพัสดุ  

   
© ALLROUNDER