รพ.สต.ติดดาว 2561

รายละเอียด
หมวด: รายงาน KPI 2561
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 11:22
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 11:22
เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี
ฮิต: 15861

เอกสารแบบประเมิน 2561


 

รายงานข้อมูล 43 แฟ้ม hdc รพ.สต.ติดดาว 2561

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี

ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี

OHSP ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) (คน)

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับ รพ.สต. (AD - PCU)