ข้อมูลทั่วไป  

   

หน่วยงานภายใน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
งานธุรการ
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

   

รพ.สต.ในสังกัด  

   

วาระ-รายงานประชุม  

   

หนังสือราชการ  

   

Disease Alerts  

   

User Menu  

   
กรอง
 • จำนวนครั้งการให้บริการผูป่วยนอก รพ.สต.เปรียบเทียบ รพ.แม่ข่าย

  จำนวนการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่ใช้บริการที่ รพ.สต. และ รพ.แม่ข่าย
            ตามตัวชี้วัดการพัฒนา รพ.สต. ขนาดใหญ่ 1,000 แห่ง ของกระทรวงสาธารณสุข และ OP On Top ของ สปสช. 
  เครือข่ายบริการ: 10998-โรงพยาบาลชุมแพ
  ปีงบประมาณ 2558 
  รหัส ICD10:  กลุ่ม Z ตามเกณฑ์ OP/PP สปสช.  รวมรหัส Z กลุ่ม OP Visit  รวมรหัส Z   Z03-Z04, Z08-Z09, Z40-Z54, Z93, Z94, Z95-Z97
  ลำดับ หน่วยบริการ ผู้รับบริการ (คน) ผลงานบริการ (ครั้ง)
  รพ.สต./รพ.แม่ข่าย รพ.สต./รพ.แม่ข่าย
  จำนวนผู้มา จำนวนผู้มารับ อัตรา จำนวนครั้งการใช้  จำนวนครั้งการใช้ อัตรา ผลประเมิน
  รับบริการที่ รพ.สต. บริการที่ รพ.แม่ข่าย ผู้รับบริการ บริการที่ รพ.สต. บริการที่ รพ.แม่ข่าย การใช้บริการ
  1 04297-บ้านมาลา 1,642 1,078 60/40 2,659 1,695 61/39 ผ่าน 
  2 04298-โนนหัน 1,169 879 57/43 1,875 1,326 59/41 ไม่ผ่าน 
  3 04299-นาหนองทุ่ม 1,108 642 63/37 1,899 1,017 65/35 ผ่าน 
  4 04300-โนนอุดม 1,332 808 62/38 2,451 1,238 66/34 ผ่าน 
  5 04301-ขัวเรียง 1,040 613 63/37 1,594 911 64/36 ผ่าน 
  6 04302-บ้านหนองไผ่ 967 697 58/42 1,618 1,073 60/40 ผ่าน 
  7 04303-บ้านวังหูกวาง 934 761 55/45 1,710 1,128 60/40 ผ่าน 
  8 04304-ไชยสอ 1,262 762 62/38 2,246 1,175 66/34 ผ่าน 
  9 04305-วังหินลาด 1,360 1,191 53/47 2,461 1,860 57/43 ไม่ผ่าน 
  10 04306-บ้านโนนสาวเอ้ 1,173 378 76/24 2,309 534 81/19 ผ่าน 
  11 04307-บ้านหนองผือ 961 417 70/30 1,928 603 76/24 ผ่าน 
  12 04308-นาเพียง 695 299 70/30 1,534 422 78/22 ผ่าน 
  13 04309-หนองเขียด 1,790 934 66/34 3,342 1,484 69/31 ผ่าน 
  14 04310-หนองเสาเล้า 1,613 785 67/33 2,754 1,111 71/29 ผ่าน 
  15 04311-โนนสะอาด 1,128 1,150 50/50 2,068 1,716 55/45 ไม่ผ่าน 
  16 12415-หนองคะเน 621 1,117 36/64 1,464 2,027 42/58 ไม่ผ่าน 
  17 14882-บ้านวังยาว  1,445 301 83/17 3,431 429 89/11 ผ่าน 
  18 15006-บ้านโคกม่วง 1,017 521 66/34 1,852 697 73/27 ผ่าน 
  19 15252-สันติสุข 1,263 2,677 32/68 1,803 4,597 28/72 ไม่ผ่าน 
 • งานโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ

 • งานแพทย์แผนไทย

  งานแพทย์แผนไทย
  แบบฟอร์ม งานศพปลอดเหล้า
 • งานคุ้มครองผู้บริโภค

 • งานเบาหวาน/ความดัน

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานการเงิน/บัญชี

 • กลุ่มงานวิชาการ

 • แนวทางกาาดำเนินงาน QOF

  (ร่าง) QOF 2557 จังหวัดขอนแก่นเท่านั้นค่ะ เฟส อ.อัญศิริ
  อ้างอิงจากเอกสารการประชุมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน
  รพ.สต.และ ศสม.จังหวัดขอนแก่น 26-27 ธันวาคม 2556
  ***********************************
  ดูให้ดีดี ทำไหวไม๊??????????

 • ประชาสัมพันธ์การบันทึกข้อมูลคนตายใน ระบบ hosxp_pcu เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันให้ยึดหลักตามรายละเอียดดังนี้ครับ

  ประชาสัมพันธ์การบันทึกข้อมูลคนตายใน ระบบ hoxp_pcu เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันให้ยึดหลักตามรายละเอียดดังนี้ครับ

  หลังจากที่เราใช้โปรแกรม Navicat ดาวน์โหลด ดึง CID ในตาราง person ออกมา แล้วนำเข้าตรวจสอบผ่านโปรแกรม NHSO UCSearch Client3 ดาวน์โหลด แล้วกรองเอา status = 3 คือเสียชีวิต ออกมาให้เราทำตามรายละเอียดดังนี้

  เป็นประเด็นอยู่พักหนึ่งในเรื่องการลงข้อมูลแฟ้ม Death ใน Hosxp PCU เช่น การคีย์คนตายในแฟ้ม NCD ใครเลยจะคิดว่าแฟ้มเล็กๆ

  ก็มีรายละเอียดให้เราสับสนได้เช่นกัน วันนี้จึงอยาก มานำเสนออีกครั้ง เผื่อว่าใครงงๆ ลืมๆ จะได้เข้ามาอ่านกันครับ ^^

  สืบเนื่องมาจาก มีคนสอบถามเรื่องการลงข้อมูลการตาย หรือ แฟ้ม Death นั่นเอง ซึ่งผู้ที่ลงข้อมูลนั้น

  ยืนยันว่าลงข้อมูลครบถ้วนแล้ว แต่... เวลาส่ง HOSXP_PCU ออกนั้น เอ๊ะ.. ทำไมข้อมูลไม่ออก ??

  เราลองมาดูวิธีการลงข้อมูล และ ปัญหาการลงข้อมูลแฟ้มนี้กันครับ

   1.เข้าที่ระบบงานบัญชี 1 ค้นหาด้วย CID

   2.กรณีเป็นคนไข้ที่มีโรคประจำตัว เป็นเบาหวาน ความดัน ให้เราเข้าทะเบียนเบาหวาน ความดัน ไปจำหน่ายเป็นตายด้วยนะครับ

  ทะเบียน เบาหวาน/ความดัน

   

  ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือก สถานะปัจจุบัน = เสียชีวิต  และ เลือกติ๊กถูกที่ เสียชีวิต

  หลายๆคนลืมลงวันที่จำหน่าย ทำให้พลาดไป

  3.การที่เราไม่ได้ลงวันที่เสียชีวิต ทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ส่วนรหัสโรคที่เราไม่ทราบให้ใช้ I509 แทนนะครับ

   

  4.เมื่อเราส่ง Hosxp_PCU ทำให้ข้อมูลในแฟ้ม Death ไม่มี

   

  5.การลงข้อมูลแฟ้ม Death ให้ถูกต้อง ต้องลงให้ครบในส่วนที่ขาดไม่ได้ ดังรูปครับ

   6.วันที่เสียชีวิตให้เข้าไปที่ โดยใช้รหัสเดียวกันกับตรวจสอบสิทธิประชากร ครับ ก็จะทราบวันที่เสียชีวิตครับ

   

  6.แล้วลองส่งออกอีกครั้ง จะเห็นว่าข้อมูลแฟ้ม Death ส่งออกได้ตามปกติ

  สำหรับประเด็นอื่นๆนั้นลองดูที่นี่ครับ

  ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่ง ก็คือ การใส่รหัสหน่วยงานที่เสียชีวิต

  1.กรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล ช่อง สถานที่เสียชีวิต ก็ให้ใส่รหัสของหน่วยงานนั้นๆ เช่น 10998

  2.กรณีไม่ทราบว่าเป็นโรงพยาบาลอะไร ก็ให้ใส่ "00000"

  3.กรณี เสียชีวิตนอกโรงพยาบาล (ตายที่บ้าน,ที่เกิดเหตุ) ช่องสถานที่เสียชีวิต ให้เลือก นอกสถานพยาบาล

    ช่อง รหัสหน่วยงานที่เสียชีวิต ไม่ต้องใส่ข้อมูล หรือใส่ก็ได้   "00000"     อ้างอิงข้อมูลจาก สนย 50 แฟ้ม

 • รายงานการส่งงานระบาดวิทยา506

  <iframe width='500' height='300' frameborder='0' src='https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AsvZ7vkN17JadF9uQ3RWeFBVeUdCWTBRZG16VVBNblE&output=html&widget=true'></iframe>

 • แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางไปราชการ(แบบออโต้)

  แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางไปราชการ(แบบออโต้) กรอกปุ๊ป พิมพ์ได้ปั๊บ

  แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ใครไม่รู้จักถือว่าเชยมาก 55+ เพราะอะไรนะรึ..

  ก็เพราะว่าคุณจะไม่ได้เงินไงครับ  ใครไม่เบิกก็ได้ครับ แต่ไม่ได้เงิน

  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราในช่วงที่ผ่านๆมา ประชุมอบรมกันเป็นว่าเล่น กลายเป็นว่าอยู่ รพ.สต.

  กันซะส่วนน้อย อาจจะมีเสียงบ่นจากผู้มารับบริการบ้างก็เป็นธรรมดานะครับ แฮะๆ ก็ทำไงได้ครับผม

  ก็มีแจ้งให้ไปประชุมอบรม กันมากมายซะอย่างงั้น และมันก็เป็นหน้าที่ซะด้วยสิ...

  แต่ว่าไหนๆก็ต้องไป ก็อย่าลืมเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยละครับ ไม่งั้นค่าน้ำมันก็คงจ่ายเอง..

  แล้วแบบฟอร์มใหม่นี้มันดีอย่างไร ?

   แน่นอนว่า คุณชายปเวสน์ คงจะไปประชุมอบรมบ่อยซะจนขี้เกียจเขียนเบิกแล้วกระมัง ถึงได้ออกโปรเจค

  แบบฟอร์มแบบออโต้ ของ "แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ" ออกมาให้หลายๆท่าน

  นำไปใช้กันได้แบบฟรีๆ (เสียตังค์คงไม่มีใครใช้ 55+) เอาเป็นว่าเรามาดูกันครับว่าหน้าตามันเป็นอย่างไร..

  * ก่อนอื่น ลืมบอกไปครับว่าเป็นไฟล์ excel นะครับ *

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใหม่ 

  Sheet ที่ 1 

  จะมีอยู่ 2 Sheet แรกที่จะมีให้เรากรอกข้อมูลครับ พร้อมคำอธิบาย ซึ่งเราควรอ่านให้เข้าใจก่อน..

  สำหรับ Sheet แรกก็ตามภาพข้างบนนะครับ ควรกรอกให้ครบทุกช่องที่เป็นสีขาวๆ

  Sheet ที่ 2

  ในส่วนของ Sheet ที่ 2 นั้น รายละเอียดจะเยอะพอสมควรครับ พร้อมทั้งมี *หมายเหตุ ให้อ่านกันก่อนเพื่อความ

  เข้าใจอย่างถ่องแท้ แน่นอน ผมคิดว่าท่านลองกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 2 Sheet ก่อนแล้วเข้าไปเช็คดูรายละเอียด

  ใน Sheet ถัดไป ซึ่งจะเป็นแบบฟอร์มปกติของ "แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ"

  ซึ่งถ้าเราตรวจสอบดีแล้ว ก็สามารถพิมพ์ได้เลยครับ  แต่อย่าลืม Save ไว้ด้วยนะครับ เพราะในครั้งต่อไป เราก็

  ไม่ได้ไปกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ให้เลือกเฉพาะบางช่องเราก็จะสามารถพิมพ์ออกมาได้อย่างรวดเร็วครับผม

  หวังว่าผลงานชิ้นนี้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะครับ

 • การติดตั้งTH Sarabun

  ดาวโหลด และติดตั้ง  Fontไทย PSK& TH SarabunPSK ที่ใช้ในงานราชการไทย

   

  การติดตั้ง Font ต่างๆ ใน Windows ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  เพราะในปัจจุบันทางราชการกำหนดให้หนังสือราชการ ใช้ Font ที่ทางราชการกำหนด

  เช่น TH SarabunTH SarabunIT๙TH SarabunPSK เป็นต้น

  สามารถดาวโหลดไฟล์ TH SarabunPSK   TH Sarabun new ที่นี่

  สำหรับวิธีติดตั้ง Font นั้น มีดังนี้ครับ

  * ใช้ได้กับ Font ทุกชนิดนะครับ ติดตั้งได้เหมือนกันหมด WindownsXP,Windows7

  1.ดาวโหลด

  2.แตกซิป

  3.ก๊อปปี้ ไฟล์ฟอนต์ TH sarabunpsk


  4.เปิด Control Panel

  5.เปิด Control Panel


  6. Install Font

  7. Install Font

  เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปิดหน้าต่าง Font ไปก่อนครับ

  8.แล้วเปิดโฟเดอร์ Fonts อีกครั้งหนึ่งครับ


  เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการติดตั้ง Font TH sarabunpsk แบบง่ายๆ สำหรับ XP,7 ครับ

  จากนี้ไปการใช้งาน Word , Excel ฯลฯ ก็จะสามารถใช้ Font ที่ต้องการได้แล้วครับ

 • การใช้งาน Teamviewer

  การใช้งาน Teamviewer ใน hosxp_pcu

  {youtube}HlFYZWkXecA&feature{/youtube} 


  การใช้งาน Teamviewer ทั่วไป 

  โปรแกรม TeamViewer เป็นโปรแกรม remote desktop (โปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอีกเครื่องหนึ่งจากระยะไกล) ที่นิยมใช้กันมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ดูแลระบบงานไอทีของ สสอ.หรือ รพ.อาจจะคุ้นเคยกันดี แต่ในผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปอาจจะยังไม่คุ้นสักเท่าไหร่
  วันนี้เลยอยากนำเสนอโปรแกรมTeamViewer ที่ใช้งานผ่านมือถือหรือ Tablet ของเรา ซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าทำได้ สำหรับการใช้งานทั่วไปคล้ายกับการใช้งานจากคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook แต่สะดวกกว่าตรงที่มือถือหรือ Tablet ของเรามันพกพาได้ง่ายกว่าเท่านั้นเองครับ
  สำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้ว เพียงแต่เข้าไปดาวโหลดโปรแกรมที่ Market หรือ App Store ของมือถือ Tablet แต่ละระบบปฏิบัติการ ซึ่งโปรแกรม  TeamViewer ใช้งานได้ฟรีครับ ในลักษณะที่ใช้งานส่วนตัว (ไม่ใช่แบบธุรกิจ) สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานโปรแกรมนี้มาก่อน ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างได้เลยครับ

  การใช้งาน TeamViewer สำหรับ PC


  1.เราต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง คือ เครื่องที่เราใช้ควบคุม  และ เครื่องที่ถูกควบคุมครับ
  2.โดยทั้ง 2 เครื่องจะต้องลงโปรแกรม Teamviewer ไว้ด้วยครับ โดยดาวโหลดได้ที่ www.teamviewer.com โดยเวลาลงโปรแกรมให้เลือกที่ Personel / non - commercial use นะครับ อย่าเลือกอันอื่น (ทั้ง 2 เครื่อง)

  3.ตอนนี้เรามาดู "เครื่องที่เราต้องการควบคุม" ก่อนนะครับ

  ให้ติดตั้งโปรแกรม ดังนี้

  "สำหรับเครื่องที่ใช้ควบคุม ก็ใช้การลงโปรแกรมแบบนี้เหมือนกันครับ"

  สุดท้ายก็จะเข้าโปรแกรม เจอกับหน้าตาแบบนี้ครับ

   หากมองด้านซ้ายมือ จะมี Your ID และ Password ซึ่งจะเป็นของเครื่องนี้ สำหรับ ID จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ Password จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาเราเปิด-ปิดเครื่องใหม่  หากต้องการให้ Password คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงต้องเข้าไปแก้ไขครับ

   4.ให้เลือกที่เมนู Extra >> Option เพื่อกำหนดค่าก่อนครับ


   "ที่ Security แล้วดูด้านขวา หาคำว่า Password และ Confirm Password ก็ให้ใส่ Password ที่เราต้องการเข้าไป 2 ครั้ง"

   5.จดจำ Your ID ไว้ ซึ่งจะเป็นลักษณะ 999 777 666 เป็นเลข 3ชุดๆละ 3 ตัว โดยแต่ละชุดจะเว้นวรรค แต่เวลาพิมพ์เพื่อRemoteไม่ต้องเว้นวรรคก็ได้


  เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าสำหรับเครื่องที่เราต้องการเข้าไปควบคุมครับ

  จากนี้เราจะมาดูในเครื่อง PC ที่จะใช้ เพื่อเข้าไปควบคุมเครื่องอื่นๆ 

  เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะพบแบบนี้

  6.ให้เราดูด้านขวามือ ที่มีช่องให้ใส่ Partner ID หมายถึง เลข ID ของเครื่องที่เราต้องการจะควบคุมระยะไกล

  จะเป็นลักษณะ 999 777 666 เป็นเลข 3ชุดๆละ 3 ตัว เวลาพิมพ์เพื่อRemoteไม่ต้องเว้นวรรค หรือจะเว้นก็ได้เช่นกัน

  เราก็ใส่ตัวเลขของเครื่องที่เราต้องการควบคุมลงไป สำหรับด้านล่างให้เลือก Remote control แล้วเลือก Connect to Partner แล้วมันจะถาม Password เราก็ใส่เข้าไป ถ้าถูกต้องก็จะสามารถเข้าไปควบคุมเครื่องที่เราต้องการได้

   

  การใช้งาน TeamViewer สำหรับ มือถือ Tablet

  1.การใช้งานบนมือถือหรือ Tablet อาจจะมีหน้าจอที่เล็กกว่า แต่สามารถย่อขยายภาพได้ มีเครื่องมือให้เลือกใช้ซึ่งหากทดลองใช้ก็จะใช้งานได้อย่างง่ายดาย

  การติดตั้งคงไม่ยากนะครับ คล้ายกับ PC สามารถหาเอาใน App Store แล้วแต่มือถือ หรือ Tablet ของแต่ละค่าย ครับ

    

  เมื่อทุกอย่างถูกต้อง ก็จะเข้าสู่หน้าตา ของเครื่องที่เรา ต้องการควบคุมครับ

  การใช้งานเบื้องต้น

  - ใช้นิ้วมือ ย่อขยายได้

  - เลือกเครื่องมือ รูปเม้าท์ แล้วคลิ๊กเหมือน PC ทั่วไป ครับ  ลองทำดูครับ ไม่ยากเลย

  ขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรมTeamviewer ให้เราได้ใช้กันฟรีๆ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ผู้ผลิตได้ที่www.teamviewer.com

   

 • วีดีโองานปีใหม่สสอชุมแพ100157

  {youtube}AEws2LgqN1E&feature=youtu.be{/youtube}

 • What's New in 1.5?

  This article deliberately archived as an example.

  As with previous releases, Joomla! provides a unified and easy-to-use framework for delivering content for Web sites of all kinds. To support the changing nature of the Internet and emerging Web technologies, Joomla! required substantial restructuring of its core functionality and we also used this effort to simplify many challenges within the current user interface. Joomla! 1.5 has many new features.

  In Joomla! 1.5, you''ll notice:

  • Substantially improved usability, manageability, and scalability far beyond the original Mambo foundations
  • Expanded accessibility to support internationalisation, double-byte characters and right-to-left support for Arabic, Farsi, and Hebrew languages among others
  • Extended integration of external applications through Web services
  • Enhanced content delivery, template and presentation capabilities to support accessibility standards and content delivery to any destination
  • A more sustainable and flexible framework for Component and Extension developers
  • Backward compatibility with previous releases of Components, Templates, Modules, and other Extensions
   

ผู้บริหารสาธารณสุข  

 

   

สมาชิกล่าสุด  

 • Sarinya Chiyamat
 • jossmono
 • DosugidAroum
 • Robertswoma
 • Individfaddy
   
   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ร่าง TOR  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ไฟล์จากงานพัสดุ  

   
© ALLROUNDER