หน่วยงานภายใน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
เจ้าพนักงานธุรการ

--------------------------------

พนักงานธุรการ

 --------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
--------------------------------
พนักงานทำความสะอาด
 

 

--------------------------------

   

ข้อมูลทั่วไป  

   

รพ.สต.ในสังกัด  

   

วาระ-รายงานประชุม  

   

Disease Alerts  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
เดือนสิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 17414
เดือนกรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 16928
เดือนพฤษภาคม 2561 18 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี 17760
   

ผู้บริหารสาธารณสุข  

 

   

ทำเนียบผู้บริหาร  

   

ITA  

   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ร่าง TOR  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ไฟล์จากงานพัสดุ  

   

ระบบงาน Health  

   
© ALLROUNDER