หน่วยงานภายใน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
เจ้าพนักงานธุรการ

--------------------------------

พนักงานธุรการ

 --------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
--------------------------------
พนักงานทำความสะอาด
 

 

--------------------------------

   

ข้อมูลทั่วไป  

   

รพ.สต.ในสังกัด  

   

วาระ-รายงานประชุม  

   

Disease Alerts  

   

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง รถบัส 29 มีนาคม 2561 เขียนโดย ชาคริต ไชยนาม 22905
ตกลงราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องบริการอาคารสำนักงาน 29 มีนาคม 2561 เขียนโดย ชาคริต ไชยนาม 22612
   

ผู้บริหารสาธารณสุข  

 

   

ทำเนียบผู้บริหาร  

   

ITA  

   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ร่าง TOR  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ไฟล์จากงานพัสดุ  

   

ระบบงาน Health  

   
© ALLROUNDER