หน่วยงานภายใน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
เจ้าพนักงานธุรการ

--------------------------------

พนักงานธุรการ

 --------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
--------------------------------
พนักงานทำความสะอาด
 

 

--------------------------------

   

ข้อมูลทั่วไป  

   

รพ.สต.ในสังกัด  

   

วาระ-รายงานประชุม  

   

Disease Alerts  

   

งานนิติการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
แนวทางดำเนินงาน-ITA-58 03 กรกฎาคม 2558 เขียนโดย ชาคริต ไชยนาม 856
โครงการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกคุณธรรม-จริยธรรม 03 กรกฎาคม 2558 เขียนโดย ชาคริต ไชยนาม 1119
ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ขก 0032.009/ว79 09 ธันวาคม 2557 เขียนโดย ชาคริต ไชยนาม 668
ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ขก 0032.009/ว86 09 ธันวาคม 2557 เขียนโดย ชาคริต ไชยนาม 871
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานนิติการ 09 ธันวาคม 2557 เขียนโดย ชาคริต ไชยนาม 3432
   

ผู้บริหารสาธารณสุข  

 

   

ทำเนียบผู้บริหาร  

   

ITA  

   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ร่าง TOR  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ไฟล์จากงานพัสดุ  

   

ระบบงาน Health  

   
© ALLROUNDER