วาระประชุม ปจด.

วาระประชุมประจำเดือน สสอ.ชุมแพ


 2558


 |มกราคม||กุมภาพันธ์||มีนาคม||เมษายน||พฤษภาคม||มิถุนายน||กรกฏาคม||สิงหาคม||กันยายน||ตุลาคม||พฤศจิกายน||ธันวาคม|


 2559


|มกราคม||กุมภาพันธ์|