โครงการณรงค์โรคคอตีบภาคอีสาน dT

[รายละเอียดพิ่มเติม  เอกสาร1  เอกสาร2]  
 [แบบสอบถาม.ปชช.ก่อนรับ dT  แบบเฝ้าระวังอาการข้างเคียงด้วยตนเองสำหรับ ปชช.  ผลข้างเคียงวัคซีน dTและการรักษา]  
[แบบ AEFI1]


    รายงานประชุมติดตาม dT ครั้งที่ 1-2557

    รายงานประชุมติดตาม dT ครั้งที่ 2-2557 

    รายงานประชุมติดตาม dT ครั้งที่ 3-2558