ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

รายละเอียด
หมวด: รายงาน KPI 2561
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561 10:56
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561 10:56
เขียนโดย ศิวัช ร่มศรี
ฮิต: 21881

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขอำภอชุมแพ

 รวมคู่มือ HosXP เพื่อคนทำงาน  

การบันทึกข้อมุลวัคซีน epi 

คู่มือแพทย์แผนไทย hdc 

audit50 

การบันทึกข้อมูลทันตกรรม เพื่อส่งออก43แฟ้ม Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก