Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยงานภายใน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
งานเบาหวาน/ความดัน
--------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รพ.สต.ในสังกัด

วาระ-รายงานประชุม

Disease Alerts

User Menu

การแก้ปัญหา Invalid Village id ใน HOSxP/PCU

การแก้ปัญหา Invalid Village id ใน HOSxP/PCU

 

HOSxP/PCU เวอร์ชั่นใหม่ บางแห่งอาจพบปัญหาการใช้งานบัญชี 1 เมื่อค้นหาบุคคล แล้วพบกล่องข้อความแจ้งว่า Invalid Village id และก็ไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของบุคคลหรือแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่งกรณีนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดกับทุกแห่งมั้ย แต่มีหน่วยบริการหลายแห่งโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหานี้ รวมทั้งที่ทำงานของผมด้วย ก็เลยต้องหาแหล่งความรู้เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาครับ ลองเข้าไปใน www.hosxp.net พบหัวข้อปัญหานี้
 
ผมก็เลยนำมาอธิบายรายละเอียดการแก้ปัญหาตามขั้นตอนดังนี้ครับ
1. เข้าไปที่ SQL Query 
2. พิมพ์คำสั้ง select * from village แล้วคลิกปุ่ม run จะเห็นข้อมูลหมู่บ้านในบัญชี 1 ลองสังเกตุที่ village_id ของหมู่บ้านนอกเขตดูนะครับว่าเป็นเลขอะไร ของผมเป็นเลข 0 ซึ่งผมเข้าใจเอาเองว่าน่าจะมีปัญหาจากจุดนี้ ก็เลยเแลี่ยนเป็นเลขที่ไม่ใช่ 0 และไม่ไปซ้ำกับ village_id ของหมู่บ้านอื่น ครับ ผมเลือกเลข 99
 
 
3. พิมพ์เลข 99 แทน 0 แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Update ครับ


4. ที่ SQL Query พิมพ์ select * from house where address='99' แล้วคลิกปุ่ม run


5. พิมพ์เลข 99 แทน 0 ในช่อง village_id แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Update ครับ


6. ขั้นตอนสุดท้าย คือ การ update village_id ในตาราง person ครับ
 ให้พิมพ์คำสั้ง update person set village_id='99' where village_id='0' แล้วคลิกที่ปุ่ม Exec ครับ


village_id='0' คือ รหัสหมู่บ้านเดิมนะครับ

7. ทดสอบค้นหาบุคคลที่อยู่นอกเขต จะไม่พบกล่องข้อความ Invalid Village id อีกต่อไปครับ

ขอบคุณชุมชน HOSxP สังคมแห่งการแบ่งปันครับ

หมายเหตุ 
ก่อนจะทำขอให้สำรองข้อมูลไว้ก่อนนะครับ หากไม่มั่นใจให้ลองกับเครื่องสำรองก่อนครับ

 

ผู้บริหารสาธารณสุข

 

สมาชิกล่าสุด

  • bestakktopakk
  • Viktor Bregov
  • Renat Semenoff
  • Demonsim
  • piterMync

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่าง TOR

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์จากงานพัสดุ

Dhdc3 Cup Chumphae

Web Manager (WM)

DATACENTER TAKIS KKPHO

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

ถนนมลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร.043-312900 , 043-311809 mail:cpdho00377@gmail.com
จัดทำโดย นายณัฐสิทธิ์  ร่มศรี  กลุ่มงานสารสนเทศสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น.
Copyright © 2013 cpdho.go.th. All Rights Reserved.