หน่วยงานภายใน  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
--------------------------------
กลุ่มงานวิชาการ
--------------------------------
งานการเงิน/บัญชี
--------------------------------
งานระบาดวิทยา
 
--------------------------------
งานแพทย์แผนไทย
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
--------------------------------
เจ้าพนักงานธุรการ

--------------------------------

พนักงานธุรการ

 --------------------------------
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
--------------------------------
พนักงานทำความสะอาด
 

 

--------------------------------

   

ข้อมูลทั่วไป  

   

รพ.สต.ในสังกัด  

   

วาระ-รายงานประชุม  

   

Disease Alerts  

   

รายงาน KPI 2561

รายงาน KPI 2561 update วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09:09

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
รพ.สต.ติดดาว 2561 17 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย ชาคริต ไชยนาม 25683
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 05 เมษายน 2561 เขียนโดย ชาคริต ไชยนาม 29524
รายงาน QOF 2561 03 เมษายน 2561 เขียนโดย ชาคริต ไชยนาม 29821
รายงาน KPI 2561 03 เมษายน 2561 เขียนโดย ชาคริต ไชยนาม 32838
   

ผู้บริหารสาธารณสุข  

 

   

ทำเนียบผู้บริหาร  

   

รายงานประจำเดือน  

   

ITA  

   

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ร่าง TOR  

   

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  

   

ไฟล์จากงานพัสดุ  

   

ระบบงาน Health  

   
© ALLROUNDER